Privacybeleid

Laatst bijgewerkt:13/04/2024

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Daarom wordt de persoonlijke informatie die u met ons deelt zorgvuldig beschermd.

Als gegevensbeheerder voor Xy Calculator, heeft dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid tot doel u te informeren over welke persoonlijke informatie zal worden verwerkt, met welk doel, door wie en waarom de verwerkte gegevens kunnen worden gedeeld, onze methode van gegevensverwerking en wettelijke gronden, en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerkte gegevens.

Uw Verzamelde Persoonlijke Gegevens, Verzamelingsmethode en Wettelijke Basis

Uw IP-adres en gebruikersagentinformatie worden verwerkt op basis van het rechtmatige belang en binnen het kader en de duur van onze service en contractuele relatie, door te worden geregistreerd, opgeslagen, bijgewerkt en verkregen via automatische of niet-automatische methoden, en soms via derden zoals analytische providers, advertentienetwerken, zoekinformatieproviders, technologieproviders, enz., via technologieën zoals cookies, enz., uitsluitend voor analysedoeleinden.

Doel van het Verwerken van Uw Persoonlijke Gegevens

De persoonlijke informatie die u met ons deelt, wordt tijdens de contract- en serviceperiode opzettelijk en proportioneel verwerkt en bijgewerkt, met als doel de beste prestaties van onze diensten mogelijk te maken, ervoor te zorgen dat onze diensten toegankelijk zijn en maximaal door u kunnen worden gebruikt, onze diensten te ontwikkelen in overeenstemming met uw behoeften, u te verbinden met een breder scala aan serviceproviders binnen wettelijke kaders, en te voldoen aan wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de wet (het delen van persoonlijke gegevens met gerechtelijke en administratieve autoriteiten op verzoek). Het doel van het verwerken van persoonlijke gegevens is uitsluitend analyse.

Overdracht van Verzamelde Persoonlijke Gegevens aan Wie en voor Welke Doeleinden

Uw persoonlijke gegevens die met ons worden gedeeld, kunnen worden overgedragen aan derden, zowel binnenlands als internationaal, instellingen en organisaties, en gerechtelijke en administratieve autoriteiten op verzoek, onder de voorwaarde dat passende technische en administratieve maatregelen worden genomen, met wie wij een contractuele relatie hebben, samenwerken, of diensten verlenen/ontvangen voor de uitvoering van onze activiteiten.

Contact

U heeft volledige vrijheid om de verwerking van uw persoonlijke gegevens al dan niet te accepteren, die nodig is voor het maken van analyses om u van dienst te zijn, in overeenstemming met dit privacy- en gegevensverwerkingsbeleid. Als u de site blijft gebruiken, wordt aangenomen dat u hebt ingestemd, en voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen via contact@xycalculator.com

Om u een betere service te bieden, gebruiken we cookies op onze website. Voor meer informatie kunt u ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid raadplegen.
Accepteren